سقط و انواع آن

0

خونریزی معمولاً اولین علامت سقط است و پس‌ازآن به فاصله چند ساعت تا چند روز درد شکمی رخ می‌دهد. توراهی – سقط عبارت است از

آشنایی با جفت

0

جفت مسئول تأمین غذا و اکسیژن برای جنین است که به‌وسیله آن مادر و جنین باهم ارتباط پیدا می‌کنند. توراهی – در زبان لاتین، پلاسنتا

کاهش آب دور جنین

0

توراهی – کاهش آب دور جنین یا اولیگوهیدرآمنیوس به حالتی گفته می‌شود که در سونوگرافی مادر، آب دور جنین به کمتر از مقدار نرمال یعنی ۲-۳

1 2 3 7