حاملگی خارج از رحمی

0

حاملگی خارج از رحمی یا حاملگی نابجا زمانی اتفاق می‌افتد که تخمک لقاح یافته درجایی خارج از رحم لانه گزینی کند که این محل معمولاً

1 2 3 4