کولیک (قولنج) چیست

مهر ۳۰, ۱۳۹۵ مشاور بارداری 0
اشتراک بگذارید

همه بچه‌ها گریه می‌کنند، این تنها راهی است که می‌توانند اعلام کنند نیازی دارند، در واقع گریه پیش‌درآمد به حرف آمدن است.

آب ریزش چشم نوزاد

مهر ۶, ۱۳۹۵ مشاور بارداری 0
اشتراک بگذارید

بسیاری از والدین از آبریزش چشم نوزاد و شیرخوار خود نگران می‌شوند. آب ریزش چشم علت‌های گوناگونی می‌تواند داشته باشد.

1 2 3