کولیک (قولنج) چیست

مهر ۳۰, ۱۳۹۵ مشاور بارداری 0
اشتراک بگذارید

همه بچه‌ها گریه می‌کنند، این تنها راهی است که می‌توانند اعلام کنند نیازی دارند، در واقع گریه پیش‌درآمد به حرف آمدن است.

1 2 3 4 6