بثورات پوشک و درمان آن

مهر ۱۰, ۱۳۹۵ مشاور بارداری 0

بثورات( دانه‌های پوستی) ناشی از پوشک شایع‌ترین بثورات نوزادان به شمار می‌آید.   توراهی – دانه‌های پوستی چندان جدی نیستند ولی نوزاد را اذیت می‌کنند