آب ریزش چشم نوزاد

مهر ۶, ۱۳۹۵ مشاور بارداری 0
اشتراک بگذارید

بسیاری از والدین از آبریزش چشم نوزاد و شیرخوار خود نگران می‌شوند. آب ریزش چشم علت‌های گوناگونی می‌تواند داشته باشد.